Spædbørn og sprog

Sprogets muligheder

Vores sprog er opstået længe før vi havde ord.

For hvad er sprog? Er det andet og mere end det, der kommer ud af munden ordnet i bestemte bogstavrækkefølger i afpassede sætninger?

Hvordan er det, vi egentlig er i stand til at afkode hinandens sindsstemninger uden ord?

Hvordan er det vigtigt ift. dit nye barn?

Vi vil i forløbet komme ind på vigtigheden af at se, høre og forstå dit barn, og hvordan du kan kommunikere på en nærværende, oprigtig og anerkendende måde således, at dit barn føler sig oplevet af dig og derved opnår endnu større grad af tryghed og dermed kan møde verdenen omkring sig med større nysgerrighed og livsduelighed.

Værdier

Det er ikke fysiske værdier, men værdier som f.eks. glæde, tillid, frihed, tryghed, ro og respekt, vi skal arbejde med.

Vi vil også komme ind på, hvilke værdier, der er gældende i din familie. Hvilke værdier, der skal bevares eller evt. udskiftes. Hvordan I i jeres familie bliver enige om fælles værdier. Hvorfor bevidstheden om værdier er vigtig og ikke mindst, HVORDAN I udlever dem.

Rummelighed

Vi ser alle én model af verdenen. Hvordan kan vi sikre os, at andre ser den samme, eller gør de? Er det vigtigt at have den samme model af verden? Kan vores egen verden blive større?

Med udgangspunkt i, at ”Vi ser ikke verden som den er, vi ser en model af verden” vil vi give mulighed for at udvikle en større rummelighed både overfor dit eget barn, din partner, dine forældre/svigerforældre, familie, venner, arbejdskolleger m.v

Praktisk

Antal: Grupper af 4-5 personer – gerne mødre/fædregruppen. Hvis begge forældre gerne vil deltage, er der naturligvis mulighed for dette.

Hvor: Vi kommer til jer, hvor I mødes. Vi har også mulighed for at lægge lokale til.

Tid: 3 gange á 1 time.

Pris: Kr. 525,- pr. person (voksen). Pris ved to voksne pr. barn – Kr. 975,-