Spædbarnsterapi

Terapi til spædbørn

Spædbarns-terapien er udsprunget af Francoise Dolto (fransk børnelæge 1908-1988), hvis arbejde med børn gav anledning til nytænkning på området.

Dolto så hvor vigtig det var at indleve sig i børns liv, at se, høre og føle med dem og på bedste måde få indblik i deres situation.

Kernen i Doltos holdning var ”aldrig at lade et barns smerte blive glemt”. Hun var meget optaget af tilknytningen og adskillelse mellem barn og omsorgsgiver og var opmærksom på at adskillelse kunne udløse et traume.

I arbejdet med spædbarnet er det også vigtig at holde fast i, at ”alt usagt binder energi” og at healingen af traumet sker gennem en bevist opmærksomhed på oplevelsen.

Selvom teknikken kaldes spædbarns terapi og ikke forudsætter, at barnet har sprog, kan man bruge den til både spædbørn, større børn og voksne. De hændelser/traumer, der er plantet i den tidlige barndom, før barnet har udviklet det talte sprog, kan med denne teknik opløses/afhjælpes også selvom, man har nået voksen alderen og måske har mistet sine forældre, som ellers ville være kilde til historien. Der er arbejdsgangen blot lidt anderledes.

Selve ”arbejdsgangen” er som følger

  1. Forældrene fortæller barnets historie til terapeuten
  2. Terapeuten skriver barnets historie
  3. Forældrene får historien læst op og har mulighed for at rette evt. fejl i kronologien.
  4. Barnet sidder mellem far og mor og får historien læst højt af terapeuten. Mor og fars opgave er her at sidde stille, være stille og støtte barnet med nik med hoved i, at ” det var sådan det var.” Familien får udleveret historien og kan efter behov selv læse den for barnet. Ved større børn/voksne er der sat tid af til at reflektere over historien og stille spørgsmål.

Som det fremgår er det en proces, der foregår over 4 x 60min.

Pris

3000,- kr.

Hvis man ønsker at arbejde med de problematikker, der er kommet frem i barnets historie vil prisen for efterfølgende aftaler være 600,- kr. for 60 min.