Personale

Individuelle forløb

Mange virksomheder kender i dag til betydningen af et godt arbejdsmiljø, af at anerkende sit personale, af at være opmærksomme på forskellige kompetencer, behov og værdier hos den enkelte ansatte og ved hvordan, hvornår og med hvad man kan optimere ikke bare arbejdsglæden men i sidste ende også udbyttet.

Gennem individuelle supervisions- og coaching forløb med medarbejderen, vil virksomheden opleve endnu større nærvær, effektivitet, balance, arbejdsglæde og trivsel således, at man som virksomhedsejer ved, at man på bedste vis drager omsorg for den del af virksomheden, der betyder mest og er selve ”værktøjet”.

Pris

Kontakt os for nærmere aftale mhp. et fast tilbud til virksomhedens ansatte.

Effektivitet, kvalitet og trivsel